07TDRS00185.jpg  

文:亞提米斯

如需轉載,麻煩請註明出處&作者,非常感謝!^o^/

歡迎加入亞提米斯的粉絲團!來按個讚吧!

http://www.facebook.com/artimessricepage

 

從占星看健康運時,美容保養的部份也是很重要的一環,身體健康當然也就氣色良好、美麗動人,一起來看看接下來這一週,十二星座的妳該要再哪些美容保養的部份多下點功夫吧!

※請以上昇星座為主要依據,太陽星座為次要參考。

 

★上昇牡羊座:

11/11 (一)

足部容易水腫。

11/12 (二)

足部容易水腫。

11/13 (三)

足部容易水腫。

11/14 (四)

臉部容易水腫,且肌膚較為敏感。

11/15 (五)

臉部容易水腫,且肌膚較為敏感。

11/16 (六)

普通。

11/17 (日)

普通。

 

★上昇金牛座:

11/11 (一)

普通。

11/12 (二)

普通。

11/13 (三)

普通。

11/14 (四)

睡眠品質差,易有黑眼圈。

11/15 (五)

睡眠品質差,易有黑眼圈。

11/16 (六)

臉部容易水腫。

11/17 (日)

臉部容易水腫。

 

★上昇雙子座:

11/11 (一)

普通。

11/12 (二)

普通。

11/13 (三)

食欲良好,減肥不易。

11/14 (四)

普通。

11/15 (五)

普通。

11/16 (六)

足部容易水腫。

11/17 (日)

足部容易水腫。

 

 

★上昇巨蟹座:

11/11 (一)

普通。

11/12 (二)

普通。

11/13 (三)

普通。

11/14 (四)

腰部容易水腫。

11/15 (五)

臉部容易乾燥需要保溼。

11/16 (六)

腰部容易水腫。

11/17 (日)

普通。

 

 

★上昇獅子座:

11/11 (一)

食欲良好,減肥不易。

11/12 (二)

食欲良好,減肥不易。

11/13 (三)

食欲良好,減肥不易。

11/14 (四)

普通。

11/15 (五)

食欲良好,減肥不易。睡眠品質差易有黑眼圈。

11/16 (六)

食欲良好,減肥不易。

11/17 (日)

食欲良好,減肥不易。

 

 

★上昇處女座:

11/11 (一)

臉部容易乾燥需要保溼。

11/12 (二)

腰部容易水腫。臉部容易乾燥需要保溼。

11/13 (三)

臉部容易乾燥需要保溼。

11/14 (四)

臉部容易乾燥需要保溼。

11/15 (五)

臉部容易乾燥需要保溼。

11/16 (六)

臉部容易乾燥需要保溼。

11/17 (日)

普通。

 

 

★上昇天秤座:

11/11 (一)

食欲良好,減肥不易。

11/12 (二)

食欲良好,減肥不易。

11/13 (三)

食欲良好,減肥不易。

11/14 (四)

普通。

11/15 (五)

皮膚油水平衡不佳。

11/16 (六)

普通。

11/17 (日)

普通。

 

 

★上昇天蠍座:

11/11 (一)

普通。

11/12 (二)

普通。

11/13 (三)

屁股和大腿容易水腫。

11/14 (四)

手部容易乾燥。食欲良好,減肥不易。

11/15 (五)

食欲良好,減肥不易。容易疲勞而出現黑眼圈。皮膚易乾燥需保溼。

11/16 (六)

臉部肌膚敏感,需減少刺激。皮膚易乾燥需保溼。

11/17 (日)

皮膚易乾燥需保溼。

 

 

★上昇射手座:

11/11 (一)

普通。

11/12 (二)

普通。

11/13 (三)

普通。

11/14 (四)

普通。

11/15 (五)

普通。

11/16 (六)

食欲良好,減肥不易。睡眠品質差易黑眼圈。足部易水腫。

11/17 (日)

食欲良好,減肥不易。睡眠品質差易黑眼圈。足部易水腫。

 

 

★上昇魔羯座:

11/11 (一)

食欲良好,減肥不易。

11/12 (二)

食欲良好,減肥不易。

11/13 (三)

普通。

11/14 (四)

普通。

11/15 (五)

食欲良好,減肥不易。腰部容易水腫。

11/16 (六)

食欲良好,減肥不易。

11/17 (日)

食欲良好,減肥不易。

 

 

★上昇水瓶座:

11/11 (一)

普通。

11/12 (二)

食欲良好,減肥不易。

11/13 (三)

食欲良好,減肥不易。

11/14 (四)

睡眠狀況不佳易黑眼圈。足部容易水腫。

11/15 (五)

普通。

11/16 (六)

皮膚容易乾燥,需要保溼。

11/17 (日)

皮膚容易乾燥,需要保溼。

 

 

★上昇雙魚座:

11/11 (一)

臉部容易水腫。

11/12 (二)

臉部容易水腫。

11/13 (三)

臉部容易水腫。

11/14 (四)

普通。

11/15 (五)

普通。

11/16 (六)

易疲勞而產生黑眼圈。

11/17 (日)

易疲勞而產生黑眼圈。

 

arrow
arrow

    artimess 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()